Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Modlitwa » Święty Paweł Pierwszy Pustelnik

św. Paweł Pustelnik - grafika o. A PelanowskiegoŚw. Paweł Pustelnik urodził się w Tebach - starożytnej stolicy faraonów - w 228 r. Za jego czasów Teby były już tylko małą wioską. Pierwsze lata spędził szczęśliwie w domu rodzinnym. Gdy miał 21 lat rozpoczęły się prześladowania cesarza Decjusza (249 r.). Dowiedziawszy się, że jego szwagier - poganin z powodu jego bogactwa planuje wydać go w ręce prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. Prześladowanie trwało krótko, ale Paweł tak dalece zasmakował w ciszy pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie ponad 90 lat! Przez cały ten czas zanosił do Boga swe gorące modlitwy, żywiąc się tylko daktylami i połówką chleba, którą codziennie przynosił mu kruk. Kiedy był bliski śmierci, odwiedził go św. Antoni, pustelnik. Tego dnia kruk miał przynieść Pawłowi cały bochenek. Nagość swego ciała od znoju i chłodu chronił Paweł jedynie palmowymi liśćmi. Legenda ta znalazła swoje odbicie w herbie naszego Zakonu: kruk na palmie z bochenkiem chleba. Zmarł mając 113 lat w 341 r. Miał oddać Bogu ducha na ręku św. Antoniego. Kiedy ten był w kłopocie, jak wykopać grób dla przyjaciela, według podania miały zjawić się dwa lwy i ten grób wykopać. Dwa lwy znalazły się dlatego również w herbie paulińskim. Paweł jest pierwszym pustelnikiem, którego imię znamy, dlatego otrzymał zaszczytny przydomek „Pierwszego Pustelnika”. Nasz Zakon czci go jako swego patriarchę. Od jego imienia pochodzi nasza potoczna nazwa – Paulini. W ikonografii św. Paweł Pustelnik przedstawiany jest w tkanej sukni z liści palmowych. Jego atrybuty: kruk, kruk z chlebem w dziobie, lew kopiący grób, przełamany chleb.
W naszym Zakonie dniem szczególnie poświęconym św. Pawłowi jest każdy poniedziałek.
Hymny, które podaję niżej są śpiewane na przemian przez 9 dni nowenny przed uroczystością św. Pawła. Nowenna ta potocznie jest nazywana Pawełkami. Obchodzona jest uroczyście we wszystkich kościołach paulińskich. Św. Paweł Pustelnik jest także patronem dzieci i kobiet brzemiennych, stąd w ostatnim dniu Pawełków udziela się błogosławieństwa dzieciom i obdarowuje je owocami pustyni. Uroczystość św. Pawła Pustelnika przypada 15 stycznia. Paulini odnawiają w tym dniu swoje śluby zakonne. Jednak zewnętrznie uroczystość św. Pawła obchodzimy w naszych kościołach w Niedzielę po 15 stycznia i od tego dnia włącznie liczy się czas dziewięciodniowej nowenny, czyli Pawełków. Jeśli masz taką możliwość świętuj razem z nami w którymś z naszych kościołów. Jeśli masz zbyt daleko, łącz się z nami duchowo przez modlitwę do św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy naszego Zakonu.

Nowenna do św. Pawła Pustelnika

 

Hymn I

Hymn I

 

Hymn II

Hymn II

. .

Pobierz teksty Hymnów

 

Oficjum o św. Pawle Pustelniku

Pobierz teksty