The Order of St. Paul the First HermitSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - The Order of St. Paul the First Hermit

Liturgy of the Day


Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Jdt 13,18bcda.19-20
Kol 1,12-16
J 19,25-27

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Mariusz Mućka, Dariusz Popiołek, Anna Zarzycka, Marta Wejgel-Wajda, Maria Gajarska, Liliana Sitarska, Agnieszka Przybylska, br. Karol Bilicz , o. Krzysztof Kielczyk

W posługiwaniu naszego Zakonu od początku jego istnienia Maryja spełnia wyjątkową rolę. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo. Jesteśmy przekonani, że w ciągu burz dziejowych, których nie brakowało w historii Zakonu, Jej opieka stanowiła ostoję świętości i skuteczności posłannictwa wśród narodów, do których Opatrzność Boża nas posyłała. Stąd z całą ufnością wiążemy się nierozerwalnie z Maryją na przyszłość przez synowską miłość, pragnienie naśladowania Jej wierności Bogu i zobowiązujemy się być wszędzie głosicielami Jej wielkości, udziału w Chrystusowym zbawieniu i Jej więzi z Duchem Świętym. (Konstytucje Zakonu, art. 60).

Video
TERMINARZ
naszych spotkań 


Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u