The Order of St. Paul the First HermitSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - The Order of St. Paul the First Hermit

Liturgy of the Day

Hbr 10,32-39
Ps 37,3-4.5-6.23-24.39-40
Mk 4,26-34

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Tomasz Bochen, Jerzy Pacan, Anna Kolba

W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy Odkupienia. "Wierniej" iść za Chrystusem i naśladować Go, oznacza być "głębiej" obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą "węższą" drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż świat nie może się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha błogosławieństw. (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 932)

Video commentary

III Niedziela Zwykła

III Niedziela Zwykła

Video
Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Kalendarz
wydarzeń w

Paulińskim
Duszpasterstwie
Powołań