Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7
Łk 11, 29-32

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Ogólne prawo zakonne

Zakon nasz z biegiem lat ukształtował się jako Zakon klerycki wyjęty, na prawie papieskim i takim pozostaje obecnie, zgodnie z normami Prawa Kanonicznego (kan. 588 § 2,591, 593). (Konstytucje Zakonu Paulinów, art. 1 § 3)

Poniżej można zapoznać się z ogólnym prawem kościelnym dotyczącym zakonów, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego (Księga II - Lud Boży, część III - Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego).