Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Historia » Żywoty naszych Braci » o. Jerzy Fráter

Kardynał, chorwacki mąż stanu

Jako dziecko wychował się na dworze Jana Korwina, a w wieku 16 lat został paziem wdowy po namiestniku Zápolyi. Rozpoczął służbę wojskową, walczył w armii wojewody siedmiogrodzkiego Jana Zapolyi, a następnie wstąpił do zakonu paulinów. Według jednych źródeł trafił do klasztoru paulinów w Częstochowie, później został mianowany na przeora w miejscowości Sajólád, gdzie kiedyś był nowicjuszem. W 1528 roku, gdy wojsko Ferdynanda I zepchnęło szeregi wojskowe Jana Zápolyi do Polski, ponownie zaciągnął się do wojska króla Jana, gdzie zajmował się służbą dyplomatyczną. W krótkim czasie awansował na poufnego doradcę Jana. W 1534 roku został mianowany na biskupa w miejscowości Várad. Jego głównym celem politycznym było zjednoczenie kraju rozdartego przez Turków na dwie części. Jako dyplomata brał udział w zawarciu pokoju w Várad (1538). W 1540 roku jako prawowity opiekun królewicza i jako wszechpotężny zarządca jego spraw dążył do tego, żeby zgromadzenie narodowe wybrało na króla Jana Zygmunta, wówczas będącego niemowlęciem. Jednak jeszcze w tym samym roku sułtan turecki Suliman podstępem zdobył Budę, tak więc o. Fráter widział możliwość wyparcia najeźdźcy tureckiego jedynie w zjednoczeniu pod zwierzchnictwem Habsburgów. Za pomocą wysiłków dyplomatycznych 29 grudnia 1541 roku w Gyalu porozumiał się z Ferdynandem w sprawie realizacji umowy z Várad. Jednak w związku z porozumieniem Ferdynand musiał zebrać odpowiednią armię, tak więc do tego nie doszło. Zorganizował i scalał Wschodnie Węgry, które przygotowywały się do późniejszego utworzenia księstwa siedmiogrodzkiego. W 1551 roku po rezygnacji i abdykacji Izabeli i jej syna Ferdynanda, przekazał ich kraj swoim pełnomocnikom. Zjednoczenie kraju jednak się opóźniało, a wojsko Ferdynanda nie zapewniało w wystarczającym stopniu odparcia ataku tureckiego. W tym czasie o. Jerzy Fráter rozpoczął negocjacje z paszami południowej prowincji. Domyślając się w tym zdrady, cesarski dowódca Castaldo, gdy się o tym dowiedział, kazał go zamordować w czasie modlitwy w kasztelańskiej kaplicy w Alvinc w Siedmiogrodzie.

o. Botond Bator
w: Vox Eremi. Verbum Nr 30(204) Rok LX