Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7
Łk 11, 29-32

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Powołanie » Rekolekcje powołaniowe » Rekolekcje na Jasnej Górze

Rekolekcje powołaniowe na Jasnej Górze

18-21 stycznia 2018 r.
28-31 marca2018 r.
24-27 maja 2018 r. 

Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w czwartek, a kończą w niedzielę obiadem. Jeśli nie ma mozliwości dojechania w czwartek, można także dołączyć następnego dnia. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie. Trzeba zabrać ze sobą Pismo św. Koszt rekolekcji - dobrowolna ofiara.

ZAPRASZAMYZgłoszenia:
tel. +48 501 360 143
e-mail: powolania.paulini@gmail.com

Będąc na Jasnej Górze powierz rozeznawanie swojego powołania Maryi. Możesz upamiętnić to wydarzenie wpisując się do Księgi w Jasnogórskim Ośrodku Modlitwy Zawierzenia.