Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


2 Tm 4,9-17a
Ps 145,10-13.17-18
Łk 10,1-9

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Historia » Kalendarium historii Zakonu » Od odrodzenia Zakonu do dziś

Część I: Od narodzin Patriarchy do powstania Zakonu

Część II: Od powstania Zakonu do jego kasaty

Część III:

  • 1897 - rosyjski garnizon wojskowy opuścił Jasną Górę.
  • 13 kwietnia 1904 - Papież Pius X ustanowił uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
  • 22 maja 1910 - powtórna koronacja ikony jasnogórskiej koronami papieża Piusa X po kradzieży poprzednich koron papieskich w 1909 r.
  • 1920 - w obliczu inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę, na wezwanie paulinów przybyli na Jasną Górę liczni pielgrzymi z błaganiem o zwycięstwo nad wrogiem. Ogólnonarodową modlitwę zakończyła wiadomość o "Cudzie nad Wisłą" - pokonaniu bolszewików na przedpolach Warszawy w dniu 15 sierpnia. W tym samym roku zwołano pierwszą kapitułę generalną odradzającego się zakonu, po blisko półtorawiekowej przerwie.
  • 29 maja 1930 - papież Pius XI zatwierdził nowe Konstytucje zakonne.
  • 1934 - założono klasztor i kościół skalny w Budapeszcie, klasztor w Pecs i w Palosszentkut na Węgrzech.
  • 1939-1945 - w czasie II wojny światowej na Jasnej Górze stacjonował niemiecki garnizon wojskowy. Sanktuarium przetrwało bez zniszczeń czas okupacji.
  • 20 czerwca 1941 - w klasztorze jasnogórskim dokonano uroczystego Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa we wspólnocie Zakonu Paulinów.
  • 1953 - powstało Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Doylestown - Amerykańska Częstochowa.
  • 22 czerwca 1954 - powstał klasztor na Bachledówce koło Zakopanego.
  • 1956 - Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
  • 23 maja 1969 - powstał klasztor w Biechowie.
  • 26 sierpnia 1973 - wprowadzono w życie Konstytucje zakonne zreformowane w duchu Soboru Watykańskiego II.
  • 4-6 czerwca 1979 - I pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.
  • 18-19 czerwca 1983 - II pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.
  • 1985 - założono klasztor w Rzymie na Via Alcamo (siedziba prokuratora generalnego przy Stolicy Apostolskiej).
  • 26 sierpnia 1986 - wprowadzono w życie Konstytucje zakonne zrewidowane na nowo w związku z ogłoszniem przez papieża Jana Pawła II nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  • 12-13 czerwca 1987 - III pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.
  • 22 lipca 1991 - założono klasztor w Ravennie we Włoszech.
  • 14-16 sierpnia 1991 - IV pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę w ramach VI Światowych Dni Młodzieży.
  • 20 września 1993 - założono klasztor w Koreliczach na Białorusi.
  • 13 kwietnia 1994 - założono klasztor w Ostravie w Czechach.
  • 26 sierpnia 1996 - założono klasztor w Toruniu.
  • 1 marca 1997 - została przeprowadzona rekognicja zawartości sarkofagu św. Pawła w kościele św. Juliana w Wenecji. Badania naukowe potwierdziły autentyczność relikwii.
  • 4 czerwca 1997 - V pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.
  • 10 czerwca 1998 - przekazanie przez Patriarchę kard. Marco Cé relikwii św. Pawła Pustelnika z sarkofagu w kościele św. Juliana w Wenecji Zakonowi Paulinów i przewiezienie ich do paulińskiego klasztoru w Ravennie.
  • 3 maja 1998 - założono klasztor w Łukęcinie.
  • 28 czerwca 1998 – założono klasztor we Wrocławiu.
  • 17 czerwca 1999 - VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.
  • 15 września 2001 - założono klasztor w Starej Błotnicy.
  • 1 września 2002 - założono klasztor w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii.
  • 1 września 2003 - założono klasztor w Posedarje na Chorwacji.
  • 2003 - założono klasztor w Selvaggio we Włoszech.
  • 26 października 2003 - założono klasztor w Acquasanta we Włoszech.
  • 16 listopada 2004 - Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowy Kalendarz Liturgiczny paulinów, w którym zezwoliła na włączenie do niego pod datą 20 stycznia święta bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia - prezbitera i założyciela zakonu, co jest równoznaczne z oficjalną aprobatą jego kultu.
  • 1 kwietnia 2005 - Jan Paweł II, na dzień przed śmiercią, ofiarował nowe korony "Totus Tuus" dla ikony jasnogórskiej.
  • 1 września 2005 - założono klasztor w Rzymie (Prima Porta).
  • 26 maja 2006 - papież Benedykt XVI nawiedził Jasną Górę.
  • 12 - 18 lipca 2010 - w Leśniowie odbyły się pierwsze Paulińskie Dni Młodych.
  • 8 grudnia 2011 - powstanie i pierwszy dzień modlitwy Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza.
  • 26 sierpnia 2012 - założono klasztor w Świdnicy.
  • 10 marca 2013 - założono klasztor w Yuste w Hiszpanii.
  • 1 września 2013 - założono klasztor w Wągrowcu.