Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Aktualności » Rozpoczęcie pronowicjatu

Rozpoczęcie pronowicjatu

Rozpoczęcie pronowicjatu

Rozpoczęcie pronowicjatu w Zakonie Paulinów.

Jak co roku czasie wakacji, wielu młodych ludzi podejmuje decyzją o wstąpieniu na drogę powołania zakonnego i kapłańskiego w różnych wspólnotach zakonnych i seminariach. W paulińskiej wspólnocie dzień 19 lipca był właśnie taki dniem, w którym do skałecznego klasztoru zjechało siedemnastu z dwudziestu jeden adeptów życia zakonnego, którzy w tym roku podejmują trud rozeznania swojego powołania w Zakonie paulinów. Wśród kandydatów są oczywiście Polacy, ale także dwóch braci z Węgier, dwóch z Chorwacji, jeden z RPA i jeden z USA.

Większość z braci uczestniczyła wcześniej w rekolekcjach powołaniowych organizowanych prze Paulinów, podczas których mogli przyjrzeć się życiu zakonnemu i w świetle Słowa Bożego potwierdzić autentyczność wezwania bożego do całkowitego poświęcenia się na służbę bożą. Wcześniejsza styczność z Zakonem, rekolekcje i kontakt z referentem powołaniowym, jest niewątpliwie pomocą w podjęciu tak trudnych i radykalnych decyzji.

Prenowicjat, czyli czas zapoznania z życiem zakonnym, potrwa do 7 września, kiedy to bracia rozpoczną kanonicznie czas nowicjatu w paulińskim klasztorze w Leśniowie. Magistrem prenowcjatu, czyli ojcem który towarzyszy kandydatom na tym początkowym etapie formacji jest o. Bernard Wulczyński, który na co dzień posługuje w paulińskiej parafii pw. św. Ludwika we Włodawie; pomaga mu br. Karol Sudoł kleryk WSD Zakonu Paulinów.

Formatorów oraz braci rozpoczynjących formację w Zakonie Paulinów polecamy w modlitwie Miłosiernemu Bogu, dawcy wszelkiego powołania, przez pośrednictwo Maryi, Matki i szczególnej Opiekunce paulińskiego Zakonu.

o. Andrzej Grad

www.powolania.paulini.pl

www.facebook.com/PowolaniaPaulini

 

więcej aktualności »