Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

powołanie

rekolekcje

 • 29.11 – 01.12.2024 | Jasna Góra |
Rekolekcje to przede wszystkim czas rozeznania powołania, przyjrzenia się sobie i wspólnocie zakonnej. Nikt do niczego nie jest zobowiązany. Dzięki modlitwie, konferencjom, rozmowie, doświadczeniu życia wspólnotowego i „dotknięciu” atmosfery klasztoru, każdy uczestników może łatwiej rozeznać do czego Bóg go powołuje. Rekolekcje są przeznaczone dla mężczyzn w wieku 18-35 lat. Nie zmarnuj tego roku - rozeznaj swoje powołanie. Zapraszamy!

warunki przyjęcia do zakonu

Wstąpić do Zakonu Paulinów może mężczyzna od 18 roku życia - katolik ochrzczony i bierzmowany, po pierwszej Komunii świętej. Kandydaci na kapłanów muszą mieć maturę, a na braci zakonnych - przynajmniej wykształcenie zawodowe.

Należy przedstawić niżej wymienione dokumenty:

 • podanie (prośbę) z motywacją o przyjęcie do Zakonu,
 • własnoręcznie napisany życiorys z uwzględnieniem sfery religijnej,
 • trzy fotografie,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo z religii,
 • świadectwo chrztu św. i bierzmowania,
 • świadectwo zdrowia od lekarza rodzinnego,
 • wypełniony kwestionariusz i ankiety zakonne,
 • opinię ks. Proboszcza.

Przed dostarczeniem dokumentów konieczna jest osobista rozmowa z Referentem ds. powołań - ta rozmowa otwiera całą procedurę przyjęcia do zakonu.

W przypadku osób powyżej 30 roku życia decyzję o przyjęciu kandydata pozostawia się do indywidualnego rozpatrzenia przez przełożonych zakonnych. To także sprawa do omówienia podczas wstępnej rozmowy.

o Zakonie

Solus cum Deo solo

Sam na sam z Bogiem

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (łac. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae), znany również jako zakon paulinów, został założony na Węgrzech w pierwszej połowie XIII wieku przez błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia. Obecnie główną siedzibą zakonu jest Jasna Góra, formacja odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce, zaś paulińskie klasztory i placówki rozsiane są po całej Polsce. Paulini - poza Polską - obecni są w Wielkiej Brytanii, na Białorusi, w Chorwacji, w Czechach, na Łotwie, w Niemczech, na Słowacji, na Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech, w Hiszpanii, a także w Australii i w Stanach Zjednoczonych, w Rumunii. Zakon prowadzi również misje w RPA i Kamerunie. Paulini są zakonem kontemplacyjno-czynnym. Pierwszym celem Zakonu jest kontemplacja Boga w samotności oraz wspólnotowo celebrowana liturgia. Paulińscy mnisi zabiegają także o prowadzenie pracowitego i ubogiego życia. Pragną ponadto upodabniać się do Chrystusa Zbawiciela poprzez podejmowanie praktyk pokutnych. Kontemplacyjne powołanie wyrażone w zawołaniu "sam na sam z Bogiem" paulini łączą z posługą duszpasterską. Realizuje się ona przez głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia oraz sprawowanie sakramentów, szczególnie sakramentu pokuty i pojednania.

kim jesteśmy?

Solus cum Deo Solo

Obłóczyny braci nowicjuszy

Płomyki w Zakon zebrane

#PoBratersku

Po prostu

Powołaniowo


gdzie jesteśmy?

formacja

Dla kandydatów na kapłanów
 • Połowa lipca - Prenowicjat w Krakowie na Skałce (około półtora miesiąca).
 • 7 września - Przyjęcie do rocznego nowicjatu w Leśniowie.
 • 8 grudnia - Obłóczyny w Leśniowie
 • Po roku, 8 września - Pierwsze śluby zakonne w Leśniowie.
 • 1 października - Rozpoczęcie sześcioletnich studiów w Wyższym Seminarium Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce.
 • W III roku seminarium, 19 marca - Wprowadzenie w posługę lektoratu w bazylice skałecznej w Krakowie.
 • W IV roku seminarium, 19 marca - Wprowadzenie w posługę akolitatu w bazylice skałecznej w Krakowie.
 • Po IV roku seminarium, od 1 września - miesięczny "drugi nowicjat" przygotowujący do ślubów wieczystych.
 • W V roku seminarium, 25 marca - Śluby wieczyste (profesja uroczysta) w kaplicy Matki Bożej na jasnogórskiej Górze.
 • W V roku seminarium, 8 maja - Święcenia w stopniu diakonatu w bazylice skałecznej w Krakowie.
 • W VI roku seminarium, w drugim semestrze - Praktyka duszpasterska w jednej z parafii paulińskich.
 • Po VI roku seminarium, w ostatnią sobotę maja - Święcenia w stopniu prezbiteratu w bazylice jasnogórskiej.
Dla kandydatów na braci zakonnych
 • Połowa lipca - Prenowicjat w Krakowie na Skałce (około półtora miesiąca).
 • Roczny postulat.
 • Po roku - 7 września - Przyjęcie do dwuletniego nowicjatu w Leśniowie.
 • 8 grudnia - Obłóczyny w Leśniowie
 • Po dwóch latach, 8 września - Pierwsze śluby zakonne w Leśniowie. Po złożeniu ślubów rozpoczyna się okres junioratu. Dwa lata junioratu odbywa się w Krakowie na Skałce, pozostałe lata w różnych klasztorach.
 • Po ukończeniu junioratu - miesięczny "drugi nowicjat" przygotowujący do ślubów wieczystych.
 • Śluby wieczyste (profesja uroczysta).

dowiedz się więcej

Duchowość

 • Charyzmaty Zakonu
 • Św. Paweł Pustelnik
 • Reguła św. Augustyna
 • Aniołowie
 • Kalendarz zakonny

Historia

 • Założyciele
 • Kalendarium historii Zakonu
 • Od pustelni do wspólnoty

Powołanie

 • Warunki przyjęcia do Zakonu
 • Co, gdzie i kiedy?
 • Formacja
 • Rekolekcje powołaniowe
 • Świadectwa
 • Pytania i odpowiedzi
 • Wspólnota bł. Euzebiusza
 • Zawierzenie powołania Maryi
 • Modlitwy o powołania
 • Gdy szukasz pomocy

Życie

 • Modlitwa
 • Liturgia
 • Dzień pauliński
 • Habit
 • Misje
 • Klasztor
 • Dni wyjątkowe
 • Paulińskie Dni Młodych